Vuo­krat­ta­vat lait­teet ja välineet

Sor­kan­hoi­to­te­li­ne 10 euroa/vrk (kuvas­sa)

Mark­ki­na­telt­ta 20 euroa/vrk

Säh­kö­käyt­töi­nen vil­la­kars­ta 20 euroa/vrk

Vuo­krat­ta­vat lait­teet liik­ku­vat tiloil­la tar­peen mukaan ja nii­den liik­keis­tä voi kysel­lä esi­mer­kik­si lam­pu­rei­den fb- ryh­mäs­sä. Käyt­tö­vuo­ro­kausis­ta tulee ilmoit­taa rahas­ton­hoi­ta­jal­le eli Hei­ni Pöy­ryl­le, joka las­kut­taa lait­tei­den käytöstä.

Sor­kan­hoi­to­te­li­ne
Säh­kö­käyt­töi­nen villakarsta